"Her Canlıya Hizmet için"
ANASAYFA VAKFIMIZ HİZMETLERİMİZ        Restorasyon        Eğitim        Sağlık        Kültürel Faaliyetler        Çevre        Sosyal Faaliyetler        Şefkat Gülleri YAYINLARIMIZ/E-KİTAP DARENDE SOMUNCU BABA HULUSİ EFENDİ HABERLER İLETİŞİM
Nivo Slider Demo
VAKIF BAŞKANIMIZ

Hamit Hamidettin ATEŞ

18.08.1960 tarihinde Darende'nin Zaviye Mahallesi'nde dünyaya geldi. Babası Es-seyyid Osman Hulûsi Efendi, annesi Hacı Naciye Hanım'dır. Es-seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin küçük oğludur. Çocukluk yıllarından itibaren Osman Hulûsi Efendi'nin özel bir ihtimam ve gayretleri ile yetişmiş, babasının yüksek ahlâk ve seciyesini, hizmet anlayışını yaşayarak öğrenmiştir.

Elbistan Müftüsü merhum Ahmet Bilici Hocaefendi'den Arapça İstanbul Bayezid Camii imam-hatibi merhum İsmail Biçer Hocaefendi'den Kur'an-ı Kerim tahsili yapmıştır. Babasının emekli olması üzerine Darende Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Camii imam-hatipliğine atanmıştır. Hâlen bu görevi devam ettirmektedir. Osman Hulûsi Efendi'nin 1990 yılında vefatından sonra Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Genel Başkanı olmuştur.

Aynı zamanda ilçedeki bir çok hizmet amaçlı derneğe (Darende İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Endüstri Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Aşağı Ulupınar Merkez Camii Yaptırma Dernekleri gibi) başkanlık etmiştir.

Hamit Hamidettin ATEŞ, Osman Hulûsi Efendi'nin arzu ettiği, ancak hayatta iken gerçekleştiremediği bir çok eseri kısa bir zaman içerisinde gerçekleştirmiştir. Vakıf hizmetlerinin yaygınlaştırılması, her türlü sosyal faaliyetin genişletilmesi için gayretler göstermiştir.

Hamit Hamidettin ATEŞ, milletine ve memleketine hizmet eden bir şahsiyettir O, vakıf ve aksiyon adamıdır. Çünkü, nesebinin necipliği, aldığı terbiyenin gerektirdiği ve içindeki memleket sevdası ile ilçeye ve çevresine gayet modern ve çağdaş hizmetlerin kazandırılmasına vesile olmuştur.

Darende için yapılan her hizmette mutlaka bir katkısı vardır. Yahut bizzat onun önderliğinde gerçekleşmiştir. Darende'ye gelen bütün yerli ve yabancı ziyaretçiler, estetik ve manevî bütünlüğün mecz edildiği Somuncu Baba Külliyesi'ni gezerken, proje ve tasarımdan, malzemenin seçimine kadar, etrafın temizliği ve bakımından restorasyonun bir bütünlük arz ettiğini hemen fark eder. Bu güzelliğin ve estetiğin sanatsal boyutlarını zihinlerinde canlandırarak, zahirî güzellikler karşısında hayrete düşerler. Aslında burada görülen şey, hizmet aşkının ve gayretlerin samimiliğin eşya ya yansımasından başka bir şey değildir.

İlçenin yüz akı olan bu güzel hizmetlerin ve eserlerin meydana getirilmesinde Hamit Hamidettin ATEŞ'in yaptığı çalışmalar örnek bir hizmet anlayışını sergilemiştir. Çünkü o, vatan sevgisinin imandan geldiğini bilen ender şahsiyetlerdendir. Babasının ve ecdadının izinden yürümektedir. Hizmetler yapılacağı zaman gerekli teknik kişilerle görüşülür, konu hakkında gerekli araştırma ve incelemeler yapılır, mimar ve mühendisler tarafından projelendirilir. Hizmetlerin daha önceden planlanması ve programlanarak yapılması sağlanır. Teknik konuların muhakkak bu konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılması sağlanır. Sanatın ve sanat erbabı insanların onun yanında ayrı bir değeri vardır.

İlim ve bilim adamlarına babası Osman Hulûsi Efendi gibi çok saygı gösterir ve önem verir. Cehaletle savaş için eğitim hizmetlerinin gelişmesi hususunda önemli gayretleri vardır. Bütün insanlığa hizmeti, Allah'a hizmet kabul eden bir felsefeyi benimsemiştir. Her türlü hayrî ve sosyal hizmetleri devam etmektedir. Vakur kişiliği ile etrafına örnek olan bir şahsiyet, insanların ihtiyaçlarına göre projeler üreten bir düşünce mimarı, herkesi kucaklayan bir yelpazeye sahiptir.

Allah yaptığını güzel yapar, düsturuna göre, o yaptığı işleri en güzel bir biçimde yapmaya gayret etmiş, güzel olan şeyleri düşünmüş, güzel olan her şeyi Darende'ye getirmiş ve Darendeli'nin hizmetine sunmuştur. Ayrıca ilçenin dışarıya tanıtımı için büyük çalışmalar yapmıştır.

 

Tüm Yayınlarımız

Sosyal Paylaşım: Sayfamızı Facebook, Twitter'da paylaş.